Hotarari ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

Titlu Descriere An Document
HCL 35 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie in faza pe picior a masei lemnoase din partida 6302 constituita pe suprafata de fond forestier admin.de Oc. Sil.Dorna Candrenilor 2020 Descarca document
HCL 34 privind a doua rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Monor pe anul 2020 2020 Descarca document
HCL 33 privind aprobarea numarului si a cuatumului burselor scolare aferente anului scolar 2019-2020 2020 Descarca document
HCL 32 privind aprobarea Regulamentului pt.inregistrarea,evidenta si radierea vehiculelor pt.care exista obligativitatea inregistrarii 2020 Descarca document
HCL 31 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei de valorificare a masei lemnoase pe picior din partizile 13083,13084 administrate de Oc.Sil.Vatra Dornei 2020 Descarca document
HCL 30 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consilului Local Monor pentru perioada iune-august 2020 2020 Descarca document
HCL 29 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pe picior a masei lemnoase din partizile 6293,6294,6295 administrate de Oc.Sil.Dorna Candrenilor 2020 Descarca document
HCL 28 privind aprobarea pretului de pornire alicitatiei de valorif.a masei lemnoase pe picior din partida 13082 ,admin.de Oc.Sil.Vatra Dornei 2020 Descarca document
HCL nr.27,privind aprobarea modificarii pretului de valorif. directa a masei lemnoase din partida 1626980 Dealul Mare admin.de Reg.Aut.Oc.Sil.Valea Sieului 2020 Descarca document
HCL 24 privind valorificarea masei lemnoase const. pe supr. de fond forestier administrat de O.S. Dorna Candrenilor şi aprobarea scăderii preţului de vânzare directă a lemnului de foc din specia răşinoase 2020 Descarca document
HCL 26 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 2020 Descarca document
HCL 25 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Monor la data de 31.03.2020 2020 Descarca document
HCL 23 privind aprobarea procedurii de desfasurare a sedintelor CL Monor, in situatii exceptionale,constatate de autoritatile abilitate 2020 Descarca document
HCL 22 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.2449/21.12.2015 incheiat intre Comuna Monor si Cab.Med.Vet. Individual Dr.Zan Iacob 2020 Descarca document
HCL 21 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa din fondul forestier admin.de Oc.Sil.Valea Sieului si aprobarea procentului de calcul al fondului de conservare 2020 Descarca document
HCL 20privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Monor 2020 Descarca document
HCL 19 privind aprobarea valorii fondului de accesibilizare a padurilor pt.supraf.admin.de Oc.Sil.Vatra Dornei,Oc. Sil.Dorna C.si RA Oc.Sil.Valea Sieuluii 2020 Descarca document
HCL 18 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie in faza pe picior a masei lemnoase pe supref.de fond forestier administrat de Oc.Sil.Dorna Candrenilor 2020 Descarca document
HCL 17 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 2020 Descarca document
HCL 16 privind rezilierea unor contracte de inchiriere pasune si inchirierea suprafetei rezultate de13.98 ha aflata in propr.publicaa comunei Monor 2020 Descarca document
HCL 15 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei de valorificare a masei lemnoase pe picior din partida 13078 administrata de Ocolul Silvic Vatra Dornei 2020 Descarca document
HCL 14 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru perioada martie-mai 2020 2020 Descarca document
HCL 13 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pt.obiectivul Alimentare cu gaze naturale in comuna Monor. 2020 Descarca document
HCL 12 privind aprobarea organigramei si al statului de functii pt.aparatul de specialitateal primarului comunei si al asistentilor personali ai persoanelor cu handicapgrav pe anul 2020 2020 Descarca document
HCL 11 privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor in cadrul comunei Monor pe anul 2020 2020 Descarca document
HCL 10 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Monor pe anul 2020 2020 Descarca document
HCL 9 privind inchiderea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Monor,pe anul 2019 2020 Descarca document
HCL 8 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei masa lemnoasa din partida 13077 suprapusa peste partida 13068 , administrata de Ocolul Silvic Vatra Dornei 2020 Descarca document
HCL 7 privin aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CL al comunei Monora 2020 Descarca document
HCL 6 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei de valorif.a amsei lemnoase pe picior din partida 13076 admin.de Oc.Sil.Vatra Dornei 2020 Descarca document
HCL 5 privind aprobarea prtului de pornire pt.achizit.si pornire licitatie a amasei lemnoase din partida 6247 admin.de Oc.SIl.Dorna Candreni 2020 Descarca document
HCL 4 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pt.anul 2020 2020 Descarca document
HCL 3 privindmodif.art.2 HCL nr.4/2019 pt.stabilirea salariului de baza pt.functiile publice si pers.contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Monor 2020 Descarca document
HCL 2 privindaprobarea retelei scolarede pe raza comunei Monor pt.anul scolar 2020-2021 2020 Descarca document
HCL 1 privind aprobarea Statutului Comunei Monor,jud. B-N 2020 Descarca document
Arhiva din anii precedenti