Hotarari ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

Titlu Descriere An Document
HCL 67 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Monor pt.perioada decembie 2019-februarie 2020 2019 Descarca document
HCL 66 privind aprobarea preturilor de referinta a mesei lemnaose pe picior pt.anul 2020precum si aprobarea pretului din partizile constituite pt. anul 2020 din fondul forestier proprietate publica a comunei Monor 2019 Descarca document
HCL 65 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Monor la data de 30.09.2019 2019 Descarca document
HCL 63 privind acordarea mandatului special primarului comunei Monor sa voteze in cadrul Adunarii Generale a ADI pt.,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale"jud.B-N 2019 Descarca document
HCL 62 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Monor 2019 Descarca document
HCL 61 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Monor in anul 2020 2019 Descarca document
HCL 60 privind aprobarea fazelor Notaconceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pt.obiectivul de investitii Alimentare cu gaze naturale in Comuna Monor 2019 Descarca document
HCL 59 privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr.2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare 2019 Descarca document
HCL 58 privind solicitarea operatorului SC Supercom SA de aprobare a tarifelor diferentiate,conform OUG nr.74/2018,aferente Contractului de Concesionare nr.1277/2018 2019 Descarca document
HCL 57 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al jud.B-N,actualizat in baza prevederilor OUG nr.74/2018,aprobata prin Legea nr.31/2019 2019 Descarca document
HCL 56 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare in judetul B-N 2019 Descarca document
HCL 55 privind a doua re4ctificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Monor pe anul 2019 2019 Descarca document
HCL 54 privind aprobarea modului de valorificare si apretului de pornire la licitatie a mesei lemnoase din partida 6226 , administrat de Oc.Sil.Dorna Candrenilor 2019 Descarca document
HCL 53 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Monor si a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019 ca urmare a intrarii in vigoare a Codului administrativ 2019 Descarca document
HCL 52 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Monor pentru perioada septembrie 2019 - noiembrie 2019 2019 Descarca document
HCL 51 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Monor pe anul 2019 2019 Descarca document
HCL 50 referitor la Proiectul de hotarare privind stabilirea pretului si a modului de valorificare a masei lemnoase din partizile 13067 , 13068 , 13069 , 13070 , 13071 , 13072 , 13073 , 13074 si 13075 2019 Descarca document
HCL 49 privind stabilirea pretului si a modului de valorificare a masei lemnoase din partizile 6175 si 6227 constituite pe suprafata de fond forestier proprietate publica a Comunei Monor administrat de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor 2019 Descarca document
HCL 48 privind aprobarea acordarii de lemn de constructii, cu titlu gratuit, unor cetateni din comuna Monor 2019 Descarca document
HCL 47 privind stabilirea pretului si a modului de valorificare a masei lemnoase din partizile 6201 si 6203 constituite pe suprafata de fondforestier proprietate publica a Comunei Monor administrat de Ocolul Sivic Dorna Candrenilor 2019 Descarca document
HCL 46privind aprobarea modificarii art.34 alin.(2)din Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului pt.Situatii de Urgenta al Comunei Monor 2019 Descarca document
HCL 45 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a imobilului Moara Comunala si Anexa moara , proprietate publica a comunei Monor,situat in localitatea Monor,nr.161 2019 Descarca document
HCL 44 privind revocarea HCL nr.34 din 30,05,2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului Moara Comunala si anexe proprietate publica a comunei Monor,situat in loc.Monor nr.161 2019 Descarca document
HCL 43 privind aprobarea modificarii valorii fondului de accesibilizare a padurilor pt.suprafata de fond forestier proprietate publica a comunei Monor administrat de Ocolul Silvic Vatra Dornei si Ocolul Silvic Dorna-Candrenilor 2019 Descarca document
HCL 42 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Monor la 30,06,2019 2019 Descarca document
HCL 41 privind stabilirea pretului si a modului de valorificare a masei lemnoase din partida 6198 constituita pe suprafata de fond forestier propietate publica a Comunnei Monor administrat de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor Detalii document 2019 Descarca document
HCL 40 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei din depozitul Poiana Ștampei a lemnului de foc din partizile 6051 si 6099 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 39 privind aprobarea modificarii organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Monor si a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 38 privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local al comunei Monor pentru perioada iunie 2019-august 2019 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 37 privind stabilirea pretului si a modului de valorificare a masei lemnoase din partizile 6192 si 6193 constituite pe suprafata de fond forestier propietate publica a comunei Monor Detalii document 2019 Descarca document
HCL 36 privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si serviciilor Detalii document 2019 Descarca document
HCL 35 privind utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului local Monor Detalii document 2019 Descarca document
HCL 34 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului ,,Moara comunala si anexe,,propietate publica a comunei Monor situat in comunitatea Monor 161 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 33 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei a drumului auto si pretul de valorificare directa a masei lemnoase din partida 6175, constituita pe suprafata de fond forestier propietate publica Detalii document 2019 Descarca document
HCL 32 privind aprobarea Nomeclatorului stradal al comunei Monor Detalii document 2019 Descarca document
HCL 31 privind acordarea mandatului special Primarului comunei Monor sa voteze in cadrul Adunarii Generale a ADI pt serviciul de alimentare cu gaze naturale Detalii document 2019 Descarca document
HCL 30 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Monor si a asistentilor personali ai persoanleor cu handicap grav pe anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 29 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase cu diametrul peste 24 cm din partizile 1374179 si 1374175 constituita pe suprafata de fond forestier propietate publica a Comunei Monor Detalii document 2019 Descarca document
HCL 28 privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a padurilor pentru suprafata de fond forestier propietate publica a comunei Monor Detalii document 2019 Descarca document
2019
HCL 26 privind aprobarea procedurii specifice privind recrutarea, numirea si eliberarea din functie a Administratorului public a ADI Detalii document 2019 Descarca document
HCL 25 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achizitia produselor si derularea masurilor educative Detalii document 2019 Descarca document
HCL 24 privind aprobarea actualizarii contractului de administrare a fondului forestier, propietate publica a comunei Monor incheiata cu directia silvica Suceava prin Ocolul Silvic VATRA DORNEI si Ocolul Silvic Dorna-Candrenilor Detalii document 2019 Descarca document
HCL 23 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Monor aprobat prin HCL nr 29/15.12.2005 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 22 privind aprobarea rezilierii unor contracte de inchiriere pasune si inchirierea suprafetei rezultate de 36,10 ha pasune aflata in proprietatea publica a Comunei Monor Detalii document 2019 Descarca document
HCL 21 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 20 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Monor pentru perioada martie 2019- mai 2019 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 19 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica Detalii document 2019 Descarca document
HCL 18 privind aprobarea solicitarii operatorului SC SUPERCOM SA de modificare a tarifelor aferente serviciului public de salubrizare din judetul Bistrita Nasaud Detalii document 2019 Descarca document
HCL 17 privind inchiderea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Monor pe anul 2018 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 16 privind aprobarea actualizarii planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Monor pe 2019 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 15 privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a planului urbanistic General al comunei Monor aprobat prin HCL nr 29/15.12.2005 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 14 privind aprobarea acordarii de lemn de constructii din specia rasinoase, cu titlu gratuit unor cetateni din comuna Monor pentru reconstructia acoperisurilor anexelor gospodaresti care au cazut in urma caderilor masive de zapada Detalii document 2019 Descarca document
HCL 13 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei, a drumului auto a masei lemnoase din partida 6169 si aprobarea pretului de pornire a licitatiei pe picior, a masei lemnoase din partizile 6177 si 6182 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 12 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa care se exploateaza in anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 11 privind aprobarea modului si pretului de valorificare a masei lemnoase din partida 13066 constituita pe suprafata de fond forestier propietate publica Monor administrat de Ocolul Silvic Vatra Dornei Detalii document 2019 Descarca document
HCL 10 privind aprobarea solicitarii operatorul SC Supercom S.A de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare Detalii document 2019 Descarca document
HCL 9 privind aprobarea actualizarii cofinantarii proiectului Amenajare santuri si trotuare in loc Gledin Detalii document 2019 Descarca document
HCL 8 privind aprobarea acordarii de recompense financiare membrilor Ansamblului Folcloric Baltagul Detalii document 2019 Descarca document
HCL 7 privind completarea statutului Monor aprobat prin HCL Monor nr.16 din 31.07.2003 Detalii document 2019 Descarca document
HCL 6 privind revocarea HCL Monor nr 66 din 20.12.2018 privind aprobarea acordarii de stimulente financiare membrilor Ansamblului Baltagul Detalii document 2019 Descarca document
HCL 5 privind aprobarea sumei necesare pentru achitarea diferentei la contributia de intretinere a d-lui IENCSI KAROLY Detalii document 2019 Descarca document
HCL 4 privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice Detalii document 2019 Descarca document
HCL 3 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local Detalii document 2019 Descarca document
HCL 2 privind aprobarea retelei scolare Detalii document 2019 Descarca document
HCL 1 Detalii document 2019 Descarca document
Arhiva din anii precedenti