Din istorie oşteanul află despre faptele de vitejie ale strămoşilor, dovedite în lupte; din istorie învaţă domnul sau dregătorii mai mari sau mici, cum să conducă ţara, ori o colectivitate mai mare sau mai mică pe drumul liniştei, progresului şi prosperităţii.Despre localitatea Leşu se pomeneşte pentru prima dată, după cum afirma profesorul Anton Coşbuc, unul din fiii de seamă ai acestei aşezări în studiul său intitulat „Obârşia satului Leşu", la începutul sec. al XVII-lea. Este vorba despre catastifele de dare ale oraşului Bistriţa pe anul 1603, în care găsim consemnat şi numele satului Leşu.

Astfel, potrivit unei schiţe istorice, scrisă de un necunoscut între 1840-1857, „Satul Leşu s-a întemeiat... de către leşi. Atunci au venit cinci familii din ţara leşească care au rămas cu acelaşi nume până în ziua de azi: Moţ, Hurdiş, Todica, Varvarii şi Constantin. Mai târziu au mai venit trei familii: Solcan, venită din Solcaz, Gălăneşti din Jacova şi Todicanii din Todasca.